ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztatónkat (Adatvédelmi szabályzat) a gombra kattintva olvashatja el!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az ÁSZF-t a gombra kattintva olvashatja el!

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől abban az esetben, ha a kiküldött csomagot még nem bontotta fel. ÁSZF 4.3.3.a. pont ismétlődő fizetés esetén 6.4. pont.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: a számlát kiállító vállalkozás neve, 2400 Dunaújváros, Dunasor 9.1.2. vagy kapcsolat@stressmanager.hu 

Az elállási nyilatkozatot kérjük kinyomtatni, aláírni és postán vagy beszkennelve eljuttatni címünkre.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Válassz fizetési módot!

FONTOS!

Bankkártyás fizetés esetén, ne lépj ki fizetés közben az oldalról mert akkor sikertelen lesz a megrendelés.

Vidd végig a folyamatot a 2 faktoros hitelesítést követően egészen a köszönő oldalig. :)